Galerija

Počeo sam shvaćati da kamera vidi svijet drugačije od ljudskog oka i da ponekad te razlike mogu učiniti fotografiju snažnijom od one koju ste stvarno promatrali.